COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

"OtekGIS", farklı veri kaynakları ile eş zamanlı, birden çok kullanıcının, analiz, sorgulama, çizim, düzenleme işlemleri yapabileceği, düşük bant genişliklerinde, hızlı, her platformda çalışmasını sağlayan coğrafi bilgi sistemi çözüm ailesidir. OtekGIS coğrafi bilgi sistemi çözüm ailesi;

The "OtekGIS" is a family of geographical information system solutions that enable simultaneous, multiple users to analyze, query, draw, edit, operate on all platforms with low bandwidths.

 • Yazılım geliştirme için OtekGIS API
 • Veri üretimi, sorgulama, analiz için, OtekGIS Masaüstü Uygulaması
 • Web tabanlı platformlarda çalışması için OtekGIS HTML5 Tarayıcı Uygulaması
 • Birlikte çalışmayı kolaylaştırmak için OtekGIS Bulut Sunucu
 • Coğrafi, metin, raster verileri yüksek hızda sunmak için OtekGIS Veri Sunucu
 • OtekGIS API for software development
 • For data generation, query, analysis, explorer desktop application
 • OtekGIS HTML5 Browser Application for working on Web-based platforms
 • To make it easier to work together, the explorer cloud server
 • To provide geographic, text, raster data at high speed
 • Ürünlerini içerir, Bu sistem, özellikle karar destek sistemleri ana başlığı altında kullanılan tüm ürünler için bir altyapı sağlar. Temel yetenekleri aşağıdaki gibidir;

  This system provides an infrastructure for all products, especially those used under the main heading of decision support systems. Their basic abilities are as follows;

 • Veri kaynaklarından bağımsız bir yapı içerir.
 • İdeal bir veri üretim için tüm CAD yeteneklerinin içerir.
 • Gelişmiş seçim, analiz araçları içerir.
 • Milyonlarca veri üzerinde topolojik düzenleme işlemleri içerir.
 • Dâhili rapor editörleri ile detaylı rapor tasarımları yapılabilir.
 • Gelişmiş tematik araçlar içerir.
 • Ülkemizde kullanılan ve uluslararası koordinat sistemlerini destekler.
 • Düşük bellek ve işlemci kullanarak tüm veri kaynakları ile aynı anda çalışmaya müsaade eder.
 • Yüksek hızda, düşük bant genişliklerinde raster ve vektör veri sunar.
 • Yetkilendirme mekanizması ile katman ve katman özniteliklerine yazma/okuma yetkisi verile bilinir.
 • Güçlü bir log mekanizması içerir.
 • Lütfen referanslar ve demo için bize ulaşın
 • Contains a structure independent of data sources.
 • It includes all CAD capabilities for an ideal data production.
 • Advanced selection includes analysis tools.
 • Includes topological editing operations on millions of data.
 • Detailed report designs can be made with the internal report editors.
 • Includes advanced thematic tools.
 • It supports the international coordinate systems used in our country.
 • It allows you to work with all data sources using low memory and processor.
 • Provides raster and vector data at high speed, low bandwidths.
 • Authorization mechanism and layer / layer attributes can be given to read / write authority.
 • It contains a strong log mechanism.
 • Please contact us for references and demo