KOMUTA KONTROL SİSTEMİ

COMMAND CONTROL SYSTEM

"Komuta kontrol sistemleri birçok alt başlığı içeren, temel bir başlıktır. Malzeme dağıtım şirketi aracının, ya da bir askeri mühimmattın ön sistem analizinin yapılması, karar destek sistemleri ile bir görev oluşturulması, görevin takibi ve değiştirilmesi, gerçekleştirilen görevin tekrar oynatılması, gibi konular komuta kontrol sistemleri bünyesinde değerlendirilebilir. Komuta kontrol sistem çözüm yazılımlarımız; afet, acil durum komuta kontrol sistemleri, komuta kontrol savaş sistemleri çözümleri gibi alt başlıklarda incelenebilir. Komuta kontrol sistemleri, OTEK Yazılım Bilişim Çözümleri A.Ş’ nin geliştirdiği OTEK-A altyapı sistemi üstünde konumlandırılmaktadır. Bu sistem, komuta kontrol sisteminin kurulması ve idamesi konusunda tüm ihtiyaçları karşılayabilecek platformu sunar. Temel yetenekleri aşağıdaki gibidir;

“Command and Control Systems” is a basic title which includes many sub-titles. Topics like carrying out pro-system analysis of a material distribution company vehicle or ammuniton, creating an assignment by using Decision Support Systems, monitoring and altering the assignment, playback of fulfilled assignment can be evaluated within the scope of Command and Control Systems. Our Command and Control System Solution softwares can be examined under the subtitles like disasters, Emergency Control Systems, Command and Control Battle System Solutions. Command and Control System is positioned on OTEK-A infrastructure system which is developed by OTEK Software IC. This system presents a platform which can answer whole needs about installation and maintainance of the Command and Control System. Its basic skills are listed below:

 • Komuta kontrol için gerekli tüm verileri hızlı bir şekilde indeksleyen sistemler içerir.
 • Veriler; servis, raster, veri tabanları, coğrafi veriler, sosyal ağlar gibi birçok kaynaktan sağlanabilir. Veri akışını sürekli olarak sağlayan indeksleyiciler içerir.
 • Kesintisiz haberleşme için, GSM, sayısal telsiz, uydu modem gibi sistemlerle çalışabilir.
 • İdeal bir analiz ortamı için Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı karar destek sistemi sunar.
 • Karar destek ve görev planlama için, Masaüstü, Html5 tabanlı tüm platformlarda çalışabilen istemciler sunar.
 • Coğrafi ve coğrafi olmayan verileri, yüksek hız ve düşük bant genişliklerinde sunmak için sunucu yazılımları içerir.
 • Platformun tüm istemci ve sunucu ürünlerinin birbiriyle etkileşimli çalışmasını sağlayan, uygulamaların kimliklendirmesini yapan, kurumsal yapınızı kurgulayabileceğiniz, bulut tabanlı sunucu yazılımları içerir.
 • Lütfen referanslar ve demo için bize ulaşın
 • Data can be acquired from many sources such as service, raster, databases, geospatial data, social networks.
 • Contains indexers which provides constant data flow.
 • Can be work with systems like GSM, digital radio, sattelite modem for uninterrupted communication.
 • Offers a Geographic Information System based Decision Support System for an ideal analysys atmosphere.
 • Offers clients which can work on desktop and all HTML5 based platform for Decision Support and Task Planning.
 • Contains server softwares to offer geographic and non-geographic data at high speed and low bandwidths.
 • Contains cloud based server softwares providing all client and server products of the platform work interactively with each other and making the identification of applications by which you can build your organizational structure.
 • Please contact us for references and demo