AFET YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Konum tabanlı kişi, bina, yol, trafik, zemin, imar, altyapı (su, kanalizasyon, elektrik), olay ve olay sıklığı (yangın, kaza, sel, vb.), farklı tipte sensörlerden gelen (buzlanma, taşkın, meteoroloji) bilgiler ve yanısıra toplu taşıma hareketleri (metro, otobüs) gibi verileri kullanarak afet ve acil durumları yönetmek için geliştirilmiştir. Afet acil durum modülü, OTEK Yazılım Bilişim Çözümleri A.Ş’ nin geliştirdiği “OTEK-A” altyapı sistemi üstünde konumlandırılmaktadır. Temel yetenekleri aşağıdaki gibidir:

It was developed to manage disasters and emergencies by using information from location-based person, building, road, traffic, ground, reconstruction, infrastructure (water, sewage, electricity), incident and incident frequency (fire, accident, flood, etc.) and data being received from different types of sensors (icing, flood, meteorology) as well as public transport movements (metro, bus). Disaster emergency module is located on the " OTEK-A" infrastructure system developed by OTEK Software Inc. Its main capabilities are as follows:

  • Afet Plan Modülü: Bağlı birimlerin ilgili olaydaki görev ve sorumlulukları ve olayda kullanacakları personel, malzeme, toplanma verilerinin tanımlandığı modüldür.
  • Deprem Hasar Tahmin Modülü: Uydu modem ile deprem servislerini dinler, belli bir şiddetin üstünde deprem meydana geldiğinde 10 dakika içerisinde sokak ölçeğinde bina hasarı, yaralı ve ölü sayılarını içeren haritayı konum tabanlı nüfus, kişi, bina, zemin ve benzeri verileri kullanarak üretir. Bu haritaya göre afet planını harekete geçirir.
  • Taşkın Erken Uyarı Modülü: Hava radar ve yer-yağış istasyon verilerini kullanan bu sistem, öncelikli olarak daha önce belirlenmiş su baskını riski olan bölgeleri ve eş zamanlı olarak dere yataklarındaki kameralar ile su yükselmelerini kontrol ederek afet planını harekete geçirir. Afet planını harekete geçirirken; konum tabanlı nüfus, kişi, bina ve benzeri verileri kullanarak etkilenecek vatandaşların sayı ve konumlarını verir.
  • Buzlanma Erken Uyarı Modülü: Trafik ve buzlanma sensörlerinden gelen verileri, farklı sebeplerle kapalı olan yolları da dikkate alarak belirleyen bu sistem, etkilenecek nüfus yoğunluğunu gözeterek analizler yapar ve öncelikli tuzlanması gereken cadde ve sokakların belirlenmesini sağlar.
  • Lütfen referanslar ve demo için bize ulaşın
  • Disaster Plan Module: It is the module where the duties and responsibilities of the related units in the relevant event and the personnel, materials and assembly data to be used in the event are specified.
  • Earthquake Damage Estimation Module: Lstens to earthquake services through satellite modem, and produces a map containing street damage, casualties and woundeds using location-based population, person, building, ground and similar data within 10 minutes after an earthquake above a certain severity occurs . According to this map, it activates the disaster plan.
  • Flood Early Warning Module: This system, which uses weather radar and ground-precipitation condition data, initially activates the disaster plan by controlling the areas with previously identified flood risk and simultaneous water rises with the cameras in the stream beds. While activating the disaster plan; It gives the number and location of citizens to be affected by using location-based population, person, building and similar data.
  • Icing Early Warning Module: This system, which determines the data coming from traffic and icing sensors by taking into account the roads closed for different reasons, performs analysis by considering the population density to be affected and provides determination of the streets and avenues that need to be salted first.
  • Please contact us for references and demo