AKILLI KENT BİLGİ SİSTEMİ

SMART CITY INFORMATION SYSTEM

Kent’e ait tüm verilerin yönetildiği, çözüm ailesidir. Akıllı kent yönetimi ve güvenliği için gerekli olan, adres, tapu kadastro, imar, aykome, ukome, yapı izinleri, elektrik, içme suyu, atık su gibi modülleri içerir. Bu modüller, e-devlet entegrasyonu sayesinde ilgili kurumlara bağlanır. Kent yönetimi ve güvenliği çözümleri, tipik bir belediyecilik otomasyonundan daha çok, akıllı kentlerin yönetilmesi kapsamında sensörlerden gelen yağış, buzlanma, trafik yoğunluğu, trafik denetleme sistem bilgileri gibi verileri, adres, ulaştırma, yapı, suç gibi veriler ile birleştirir. Böylelikle Kent yönetim ve güvenliği çözümleri, karar vericilere, akıllı öğrenme algoritmaları içeren bütünleşik bir karar sistemi destek sunar. Temel yetenekleri aşağıdaki gibidir;

It is the family of solutions to which all the data belonging to the city are directed. It includes modules such as address, title cadastre, zoning, aykome, ukome, building permits, electricity, drinking water, wastewater, which are necessary for smart city administration and security. These modules are connected to the relevant institutions through e-government integration. City management and security solutions combine data such as rainfall, icing, traffic density, traffic control system information, address, transport, construction, crime, etc., which are known as sensors within the management of intelligent cities, rather than a typical municipal automation. Thus, Kent administration and security solutions, decision makers, support an integrated decision system that includes intelligent learning algorithms. Their basic abilities are as follows;

 • Akıllı kent yönetimi için kullanılan tüm sensörler den veri alır.
 • Akıllı kent yönetimi için gerekli tüm verileri hızlı bir şekilde indeksleyen sistemler içerir.
 • Veriler; sensörler, servis, raster, veri tabanları, coğrafi veriler, sosyal ağlar gibi birçok kaynaktan sağlanabilir.
 • Veri akışını sürekli olarak sağlayan indeksleyiciler içerir.
 • Kesintisiz haberleşme için, GSM, sayısal telsiz, uydu modem gibi sistemlerle çalışabilir.
 • İdeal bir analiz ortamı için Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı bir karar destek sistemi sunar.
 • Karar destek ve görev planlama için, Masaüstü, Html5 tabanlı tüm platformlarda çalışabilen istemciler sunar.
 • Coğrafi ve coğrafi olmayan verileri, yüksek hız ve düşük bant genişliklerinde sunmak için sunucu yazılımları içerir.
 • Platformun tüm istemci ve sunucu ürünlerinin birbiriyle etkileşimli çalışmasını sağlayan, uygulamaların kimliklendirmesini yapan, kurumsal yapınızı kurgulayabileceğiniz, bulut tabanlı sunucu yazılımları içerir.
 • Kent yönetim sisteminin emrine verilecek olan tüm aygıtları ekleyip çıkartabileceğiniz akıllı bir yönetim platformu içerir.
 • Kent yönetim sisteminin emrindeki tüm aygıtları (insansız hava araçları, kameralar, uzaktan kontrollü iş makinaları…) yönetebilen akıllı arayüzler içerir.
 • Lütfen referanslar ve demo için bize ulaşın
 • All sensors used for intelligent city management receive data den.
 • It includes systems that index quickly all the data needed for smart city management.
 • Data; sensors, service, raster, databases, geographic data, social networks.
 • It contains indexers that provide continuous streaming of data.
 • For continuous communication, GSM, digital radio, satellite modem can work with such systems.
 • It provides a decision support system based on the Geographic Information System for an ideal analysis environment.
 • For decision support and task planning, Desktop offers clients that can work on all platforms with Html5 based.
 • Includes server software to deliver geographical and non-geographic data at high speed and low bandwidth.
 • The platform includes cloud-based server software that enables you to interoperate with all client and server products, identify applications, and configure your enterprise.
 • It contains an intelligent management platform where you can add and remove all devices to emerge from the city management system.
 • It includes intelligent interfaces that can manage all devices under the control of the city management system (unmanned aerial vehicles, cameras, remote controlled work machines ...).
 • Please contact us for references and demo