İTFAİYE BİLGİ SİSTEMİ

FIRE INFORMATION SYSTEM

İtfaiye Bilgi ve Analiz Sistemi, olaylara müdahalede en büyük payı olan afet planının can damarı olarak kabul edilen İtfaiye teşkilatları için hazırlanan yazılımdır. Bu yazılım ile personel, araç, yakıt, malzeme, izin, nöbet, sağlık, spor, eğitim, istasyon, kuvve, hidrant, olay gibi bilgiler bir araya toplanmıştır. İtfaiye Bilgi Sistemi, OTEK Yazılım Bilişim Çözümleri A.Ş’ nin geliştirdiği “OTEK-A” altyapı sistemi üstünde konumlandırılmaktadır.

Fire Station Information and Analysis System is the software developed for the fire station, which is considered as the lifeblood of the disaster plan and which has the most significant contribution responding to incidents. With this software, information such as personnel, vehicle, fuel, material, leave, watch, health, sports, education, station, force, hydrant, event were brought together. Fire Station Information System is located on the " OTEK -A" infrastructure system developed by OTEK Software Inc. Its basic capabilities are as follows;

 • İnsan kaynakları modülü ile personel bilgilerini takip eder (İzin, eğitim, istihkak, spor, sağlık...)
 • İtfaiye nöbeti, il emniyet nöbeti, gündüz nöbetleri gibi tüm nöbetleri organize eder.
 • İtfaiye nöbeti, il emniyet nöbeti, gündüz nöbetleri gibi tüm nöbetleri organize eder.
 • Kuvve işlemleri, vukuat defteri, istasyon nöbet-devriye, karargâh görevleri, istasyon ziyaretlerini yönetir.
 • Hidrant web ve mobil uygulamaları ile hidrant verilerinin takibi ve güncellenmesini sağlar.
 • Komuta sistemine gelen ihbarların GSM bilgisini analiz ederek olayın konumunu belirler.
 • Konumun sorumlu istasyonunu tespit eder ve kuvve bilgisini dikkate alarak ilgili ekibin araç tabletlerine rota bilgisi (trafik yoğunluğu, kapalı, dar, yüksek eğimli sokaklar göz önüne alınarak) bina bilgisi, olay oluş zamanına (gece, gündüz) bağlı olarak etkilenen nüfus sayısı ve özellikleri (yaşlı, çocuk, engelli, vb.), cadde görünümü, müdahale planı gibi bilgileri iletir.
 • Müdahale planını komutadan takip edilecek şekilde devreye alır.
 • Tüm rapor ve işlemleri müfreze, grup, başkanlık yapısına uygun olarak almayı sağlar.
 • Kesintisiz haberleşme için, GSM, sayısal telsiz, uydu modem gibi sistemlerle çalışır.
 • İdeal bir analiz ortamı için Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı bir karar destek sistemi sunar.
 • Kurum yapısına uygun olarak yetki mekanizması sunar.
 • Lütfen referanslar ve demo için bize ulaşın
 • It tracks the personnel information with the human resources module (leave, education, employment, sports, health...).
 • It organizes all the watches such as fire duty, provincial safety watch, daytime watch.
 • It tracks vehicle management, fuel operations (entry, exit, critical level).
 • It manages force operations, incident book, station watch-patrol, headquarters missions, station visits.
 • It determines the location of the incident by analyzing the GSM information for the notifications made to the command system.
 • It detects the responsible station of the location and taking into account the force information it transmits information to the vehicle tablets of relevant team including route information (considering traffic density, closed, narrow, high slope streets), building information, affected population number and characteristics (elderly, child, disabled, etc.), street view, depending on the time of occurrence (day and night).
 • It activates the intervention plan available to be monitored from the command.
 • It provides to receive all reports and transactions in accordance with the battalion, group and presidential structure.
 • It works with systems such as GSM, digital radio, satellite modem for uninterrupted communication.
 • It offers a Geographic Information System based decision support system to provide an ideal analysis environment.
 • It offers an authority mechanism in accordance with the organization's structure.
 • Please contact us for references and demo